Svend Høgsbro, 1855-1910, dansk politiker og jurist; søn af Sofus Høgsbro. Præget af en grundtvigiansk baggrund var Høgsbro aktiv inden for højskole- og andelsbevægelsen, og 1884-1900 var han tillige bestyrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund. Han var 1898-1908 sekretær for Andelsudvalget og 1895-1909 MF for Venstrereformpartiet. Høgsbro blev i 1905 minister for offentlige arbejder i ministeriet J.C. Christensen og var efter P.A. Albertis afgang justitsminister 1908-09 i ministerierne Neergaard og Holstein-Ledreborg.