Svend-Aage Nielsen, f. 22.3.1940, dansk erhvervsmand. Med en baggrund som maskinarbejder suppleret med teknisk og handelsmæssig uddannelse blev han i 1973 direktør for Micro Matic. Han var 1992-97 formand for Dansk Industri (DI), hvor han bl.a. bidrog til at opbygge DI til ny forhandlingsorganisation for de industrielle arbejdsgivere, efter at denne rolle i nogen grad var overtaget fra Dansk Arbejdsgiverforening. Han fratrådte som direktør i Micro Matic i 2003 og blev bestyrelsesformand i Nielsen & Nielsen Holding A/S, som ejer Micro Matic.