Sven A. Nilsson, Sven Augustinus Nilsson, 1914-1997, svensk historiker, professor i Uppsala 1955-80. Nilssons forskningsfelt var koncentreret om Sverige i stormagtstiden i 1500- og 1600-t., hvor han især interesserede sig for den politiske og militære historie og for de sociale og økonomiske konsekvenser af udviklingen af den svenske militærstat. En række af hans bedste afhandlinger er samlet i De store krigens tid. Om Sverige som militärstat och bondesamhälle (1990).