Storstrøms Amtskommune var en forvaltningsenhed i den sydligste del af Sjælland, øerne i Smålandsfarvandet, Møn, Bogø samt Lolland og Falster. Den blev nedlagt i 2007 som led i strukturreformen.