Lolland. Havnen i Kragenæs på Lolland med færgeforbindelse til Fejø og Femø.

.

Maribo Sø.

.

Fuglsang Kunstmuseum.

.

Fuglsang.

.

Pederstrup.

.

Søholt.

.

Lolland, Danmarks fjerdestørste ø (efter Sjælland, Den Nørrejyske Ø og Fyn); 1243 km2, 60.607 indb. (2016). Øen har i mange årtier haft negativ befolkningsvækst, og det er en tendens som er styrket yderligere i de senere år.

Faktaboks

Etymologi
Navnet Lolland nævnes i 800-t. som det oldengelske Læland, 1231 Laland, af gammeldansk la 'rende ved kysten' og land 'landområde'.

Lolland er forbundet med Falster ved Guldborgsundtunnelen og broer ved Guldborg og Nykøbing. Der er færgeforbindelser fra Tårs til Spodsbjerg og fra Rødby til Puttgarden samt færgeruter til Askø, Fejø og Femø.

Landskabet præges af frugtbare lerede moræneflader samt af inddæmmede arealer ved Rødby og Nakskov fjorde. I området ved Birket ud mod nordkysten findes et dødispræget relief, der i Bavnehøj når 30 m.o.h. Det flade landskab brydes af to svagt markerede tunneldalsystemer, der fra Nakskov strækker sig mod nordøst og fra Sakskøbing mod sydøst.

Omkring Maribo findes et dødispræget søområde med en del skov. Sydvestkysten fra Albuen til Hyllekrog er en udligningskyst. Ved Nysted og Nakskov findes samlinger af små moræneøer på lavvandede flak, mens nordkysten er en bugtet lækyst.

Det intensivt udnyttede landbrugsland er domineret af hvede- og sukkerroeavl. Landsdelen er kendt for de mange herregårde og andre storgårde, der teknisk har kunnet udnytte den svære lerjord. Ejendomsskel og veje danner et rektangulært mønster med øst-vest- og nord-syd-orientering. De største byer er Nakskov, Maribo og Sakskøbing. Kendte fredninger er Skejten ved Fuglsang, Maribo Søerne, Ravnsby Bakker og Saksfjed Inddæmning.

Historie

Sakskøbings nu nedlagte sukkerfabrik.

.

Før Valdemarernes tid var "smålandene" Lolland og Falster sandsynligvis tættere knyttet til landene syd for Østersøen end til det danske rige. En række stednavne er sikkert af slavisk oprindelse og formodes at stå i forbindelse med en tidlig vendisk kolonisation på øerne.

Lolland var i middelalderen præget af herremandsgods, og i 1446 vedtoges på Lollands Landsting en særlig lov for øen, Lollands Vilkår, der bl.a. sikrede godsejernes rettigheder over bønderne.

Under Karl Gustav-krigene var Lolland besat af svenskerne, der i februar 1658 var gået over isen fra Langeland.

Storgodserne prægede fortsat landsdelens udvikling i 1600- og 1700-t., og landboreformerne i slutningen af 1700-t. havde i høj grad deres udspring i statsminister C.D.F. Reventlows godser på Lolland, men udskiftningen var først fuldt gennemført her i midten af 1800-t.

Landbruget blev omlagt i sidste halvdel af 1800-t., og i 1870'erne begyndte man at dyrke sukkerroer, hvilket fik afgørende betydning for øens fortsatte udvikling og den landbrugsbaserede industrialisering med bl.a. sukkerfabrikker i Holeby (1872) og i Nakskov, Maribo og Sakskøbing.

Sværindustrien fik især fodfæste i Nakskov med skibsværft (1916, i drift til 1988). Sukkerroearealernes udvidelse øgede behovet for arbejdskraft, og 1893-1929 beskæftigedes især polske sæsonarbejdere i stort tal.

Lollands flade kyster medførte store oversvømmelser ved stormflodskatastrofen i 1872, hvor havet steg op til 3,5 m over daglig vande; derfor blev der anlagt diger langs syd- og vestkysten, og ved afvanding blev der tørlagt store arealer til dyrkning og græsning.

Øen fik sin første jernbane i 1869, Maribo-Bandholm-banen, og i 1874 åbnedes banen Nykøbing Falster-Nakskov, der med sidebaner fik stor betydning for udviklingen af handel og industri. Trafikforbindelsen sydpå via Rødbyhavn og Femern blev i 1963 udbygget med Fugleflugtslinjen.

I gejstlig henseende lå Lolland og Falster under Fyns bispedømme, indtil Lolland-Falster Stift blev oprettet i 1803, ligesom de tidligere amter i 1803 forenedes i Maribo Amt, der indgik i det nye Storstrøms Amt i 1970. Ved kommunalreformen reduceredes antallet af kommuner til ni, hvoraf fem er de gamle købstadskommuner Maribo, Nakskov, Nysted, Rødby og Sakskøbing.

Strukturreformen medførte, at de Midt-og Vestlollandske kommuner Maribo, Nakskov og Rødby fra 2007 er samlet i Lolland Kommune. De Østlollandske kommuner Nysted og Sakskøbing i Guldborgsund Kommune.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig