Store Svelmø, ø i Det Sydfynske Øhav mellem Fyn og Avernakø, hørende til Faaborg-Midtfyn Kommune; 27 ha. Øen består af en 15 m høj moræneknold med delvis tilgroede klinter og to drag, Svelmø Trille mod syd og Lille Svelmø (3 ha) mod nord, som er udgangspunkt for ebbevejen til Nab på Fyn. Befolkningstallet toppede i 1921 med 15 personer, der levede af landbrug drevet fra øens dobbeltgård med fælles gårdsplads. Denne brændte i 1976 og blev erstattet af et mindre hus, hvor øens fastboende har boet. Øen er ubeboet fra 2006. Strandengene har et rigt fugleliv.