Store Mosse, nationalpark i Småland; Sveriges største moseområde uden for Lappland; 78 km2. De hvælvede højmoser rummer op til 7 m tykke tørvelag, mens et mere sandet parti fører vej og jernbane gennem området. Tidligere var der store vådområder, men efter afvandingsbestræbelser i 1800-t. har kun Kävsjön åbent vand året rundt. Her er der fugletårn og bl.a. Sydsveriges vigtigste yngleplads for traner.