Stjernholm, tidligere slot øst for det middelalderlige Horsens. På stedet lå der i middelalderen et johanniterkloster, som ved Reformationen overgik i kongens eje. I 1575 solgtes stedet til Holger Rosenkrantz, som opkaldte det efter sin hustru, Karen Gyldenstierne (1544-1613). Stjernholm kom tilbage til kronen 1616 og var lensmandssæde fra 1617 til ca. 1661, hvorefter det blev nedrevet ca. 1680. Slottet udgjorde da et firefløjet anlæg i to stokværk, hvor det nordre hus havde to karnapper og en vindeltrappe.