Stephen Smale er en amerikansk matematiker, samt professor ved University of California, Berkeley til 1995, derefter ved City University of Hong Kong. Smale modtog i 1966 Fields-medaljen for sine bidrag til Morse-teori og topologien af mangfoldigheder, herunder beviset for Poincarés formodning i dimensioner større end fire. Han har også ydet fundamentale bidrag til den kvalitative teori for dynamiske systemer og til teoretisk datalogi.