Stempelloven, Stamp Act, britisk lov om beskatning af de nordamerikanske kolonier fra marts 1765. Loven pålagde en stempelafgift på retsdokumenter, toldpapirer, værtshusbevillinger og aviser for at nedbringe den offentlige gæld, som var stiftet under Den Fransk-indianske Krig (1754-63). Kolonisterne anerkendte Parlamentets ret til at regulere handelen ved hjælp af told, men ikke retten til at opdrive skatter. Efter voldsomme protester blev loven tilbagekaldt året efter; den havde da allerede skabt en politisk mobilisering, som derpå aktiveredes, hver gang Parlamentet søgte at hævde sin ret til skatteudskrivning. Krisen ses derfor som indledning til Den Amerikanske Revolution.