Statens Institutter for Talelidende, to institutioner oprettet 1898 i Hellerup og 1937 i Århus, der varetog taleundervisning og vejledning af klienter med talelidelser hhv. øst og vest for Storebælt. Institutterne, der havde 10 afdelinger, overgik 1980 til amtskommunal administration. Se også specialundervisning og talehøreundervisning.