Spirillum, slægt af gramnegative, spiralsnoede bakterier med stive vindinger. De bevæger sig vha. flageller placeret i den ene eller i begge ender. Spirillum minus kan forårsage sygdom hos mennesker og overføres ved rottebid (rottebidsfeber).