Sorghum er det videnskabelige navn for planteslægten durra.