Sommerkorpset, folkelig betegnelse for Vagtkorpset ved det tyske Luftvaaben i Danmark, oprettet i 1944 af kaptajn Poul Sommer (1910-91). Korpset havde i alt ca. 800 medlemmer og blev udelukkende brugt til bevogtningsopgaver for Luftwaffe svarende til marinevægternes opgaver for den tyske flåde. Det opløstes i februar 1945, hvorefter de fleste medlemmer indgik i andre korps i tysk tjeneste, fx Hipo.