Solar Maximum Mission, SMM, astronomisk satellit opsendt af NASA i 1980 til observation af Solen, specielt mhp. undersøgelse af forholdene under solpletmaksimum. Satellitten medførte instrumenter til studier af flares og andre dynamiske fænomener i solatmosfæren. Desuden foretoges meget nøjagtige målinger af Solens luminositet, der viste, at luminositeten er ca. 0,1% højere ved solpletmaksimum end ved solpletminimum. En fejl ved satellitten blev udbedret ved et rumfærgebesøg i 1984, og SMM fungerede frem til 1989.