Flare, (eng. 'blus, lue'), eruption, kortlivet udbrud på Solens overflade, hvorved varm og lysende gas pludselig løftes langt ud af Solens kromosfære. Udbruddet varer normalt en times tid. Fænomenet dør hen lige så pludseligt, som det begynder. Flares opstår næsten altid i forbindelse med solpletaktivitet og skyldes formodentlig en lokal udposning på Solens magnetfelt.