Norge har et udbygget velfærdssystem, baseret på offentlige ydelser. Pensioner, dagpenge og andre sikringsydelser formidles gennem regionale filialer af den statslige arbejds- og velfærdsetat NAV, mens serviceydelserne er lagt i fylkerne eller kommunerne. Fritstående socialforsikringer, som det kendes i Europa uden for Norden, anvendes ikke i Norge.

Kommunerne har ansvaret for, at alle har adgang til lægebehandling ved alment praktiserende læge. Omsorgen for ældre og handicappede i form af forskellige typer af institutioner og forskellige former for åben omsorg er ligeledes et kommunalt ansvar. Institutionerne administreres stadig oftere sammen med serviceboliger, hjemmehjælp og hjemmesygepleje som én fælles pleje- og omsorgstjeneste. I Norge er der relativt flere ældre, som bor på institution, end i de øvrige nordiske lande.

Der ydes dagpenge under sygdom med 100% af arbejdsindkomsten, dog med et loft. Arbejdsgiveren betaler for de første to uger, mens folketrygden derefter yder op til 50 uger. Der er ingen karensdage. Også selvstændigt erhvervsdrivende er dækket.

Arbejdsløshedsforsikring er obligatorisk i Norge og uafhængig af fagbevægelsen. Den administreres af NAV og formidles gennem dennes lokale organer. Understøttelsen udgør 2‰ af årsindkomsten pr. dag, svarende til lidt under 2/3 af indkomsten op til en grænse. Der er tre karensdage, og der kan maksimalt ydes understøttelse i 80 uger.

Der ydes folkepension og tillægspension fra det 67. år. For de 67-69-årige sker der et fradrag, hvis man har arbejdsindtægt ved siden af; når man er over 70 år, er grundbeløbet ubeskåret.

Tillægspension omfatter alle, men står i forhold til antallet af optjeningsår. Ved fuld anciennitet, som er 40 år, udgør den lidt under 40% af indtjeningen i de 20 bedste år.

Der er ingen efterlønsordning. Pension før det fyldte 67. år ydes som førtidspension og forudsætter, at erhvervsevnen er nedsat med mindst 50% pga. sygdom, skade eller funktionshæmning.

De sociale ydelser betales dels via de almindelige skatter, dels via bidrag betalt af arbejdsgiverne.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig