Slaget i Hafrsfjord er ifølge Snorri Sturluson den begivenhed, hvormed Harald 1. Hårfager i slutningen af 800-tallet fuldendte samlingen af Norge med udgangspunkt i Vestfold. Nyere forskning opfatter denne rigssamling som fiktion og slaget som en lokal, vestnorsk kamp.