Skraberen, skulptur af den græske billedhugger Lysippos, se Apoxyomenos.