Skive Fjord, ca. 15 km langt og op til 3 km bredt farvand der strækker sig fra Hvalpsund sydpå til Karup Ås munding med dybder på op til 5 m. Fjorden begrænses mod vest af Sallings klintekyst og mod øst hovedsagelig af strandenge på hævet havbund. Nord for Klinten ved Stårup skærer den lavvandede Bådsgård Vig sig ind i morænelandskabet. En sejlrende uddybet til 4,1 m fører til havnen i Skive.