Skissernas museum, tidl. Arkiv för dekorativ konst, museum i Lund, skabt i 1934 på initiativ af kunsthistorikeren Ragnar Josephson og indviet som museum i 1941. Dets formål er at dokumentere den kunstneriske skabelsesproces, og samlingerne består af skitser, udkast og modeller til monumentalkunst, især i Norden. Museet har haft betydning for etableringen af Kunstmuseet Køge Skitsesamling.