Skåde, sydlig bydel i Aarhus; 10.064 indb. i sognet (2011). Bydelen opstod omkring landsbyen Skåde, da der ca. 1900 blev bygget herskabsvillaer i Skåde Bakker. Bydelen består overvejende af villabebyggelse, senere udbygget med etageboliger, mindre erhvervsområder og offentlige institutioner, herunder den tidligere amtsgård. Området er et kuperet morænelandskab, der mod øst fortsætter i Skåde Skov og Storskov ud mod Aarhus Bugt.