Sinfonia espansiva, symfoni nr. 3 af Carl Nielsen, komponeret 1910-11. Titlen henviser bl.a. til Carl Nielsens udvidelse og udvikling af det musikalske materiale i forhold til de traditionelle former.