Simon de Montfort, ca. 1208-4.8.1265, jarl af Leicester. Montfort var sin tids mest fremtrædende fortaler for begrænset monarki og et repræsentativt parlament. Han var fransk af fødsel og kom til England i 1229, hvor han blev en af Henrik 3.s nærmeste og ægtede hans søster Eleanor. Parret blev dog fordrevet til Frankrig i 1239. Montfort genvandt Henrik 3.s anerkendelse under den mislykkede engelske invasion i Frankrig i 1242, men med årene kom det atter til et brud. Montfort pålagde sammen med andre ledende engelske baroner i 1258 kongen den såkaldte Provision of Oxford, en slags håndfæstning, der i realiteten overlod styret til et råd udpeget af baronerne. Under de følgende stridigheder lykkedes det i maj 1264 Montfort at besejre og tilfangetage Henrik og hans søn Edward. I det følgende år regerede han England som et militærdiktatur. Efter sin flugt i maj 1265 rejste Edward en modstandsstyrke, som endeligt nedkæmpede og dræbte Montfort ved Evesham den 4.8.1265.