Provisions of Oxford, engelsk håndfæstning, som blev accepteret af Henrik 3. i 1258 til gengæld for finansiel støtte fra hans baroner. Som følge af overenskomsten nedsattes et råd på 15 mand, der skulle rådgive kongen. I realiteten var det første forsøg i Englands historie på at skabe et konstitutionelt monarki. Begrænsningerne af kongens handlefrihed gik langt videre end Magna Charta, og Henrik 3.s forsøg på at annullere håndfæstningen ved pavens mellemkomst var stærkt medvirkende til, at de ledende magnater få år efter greb til våben mod kongemagten.