Simon Kimbangu, 24.9.1889-10.10.1951, congolesisk religiøs leder. Kimbangu var grundlægger af den kristne såkaldte kimbanguisme, en af Afrikas største religiøse bevægelser. Kimbangu var baptist og fortaler for afrikansk nationalisme. I 1921 blev han arresteret af de belgiske kolonimyndigheder og dødsdømt, men benådet og i stedet fængslet på livstid. Kimbangu blev et symbol på congolesisk separatisme.