Sigvald Olsen, 1854-1919, dansk fagforeningsmand og politiker. Under arbejde i Tyskland som cigarmager tilsluttede Olsen sig i 1870'erne den socialistiske bevægelse. Efter sin hjemkomst var han aktiv i organiseringen af tobaksarbejderne og var 1884-96 formand for Enigheden og 1887-99 for Tobaksarbejderforbundet. Olsen var MF for Socialdemokratiet fra 1895 til sin død og havde desuden talrige politisk-organisatoriske tillidsposter. Fra 1902 var han bryggeriet Stjernens første bestyrer.