Shutruk-Nahhunte, død 1155 f.Kr., konge af Elam fra 1185 f.Kr. Shutruk-Nahhunte foretog flere plyndringstogter ind i Babylonien, hvor han røvede flere genstande, bl.a. Hammurapis lovstele og Naram-Sins sejrsstele, og bragte dem til Susa.