Sergej Vinogradskij, 1856-1953, russisk mikrobiolog, virkede ved forskningslaboratorier i Strasbourg, Zürich og Sankt Petersborg og fra 1922 ved Pasteurinstituttet i Paris. Vinogradskij viste som den første, at bl.a. svovlbakterier og nitrificerende bakterier kan opbygge organisk stof vha. kemosyntese. Han var foregangsmand i studiet af nitrogenfikserende bakteriers særlige evne til at binde kvælstof (nitrogen) direkte fra atmosfæren (se bakterieknolde og nitrogenfiksering).