Senegal (flod), flod i Vestafrika, som løber fra Fouta Djalon-bjergene i Guinea gennem Mali og som grænseflod mellem Senegal og Mauretanien til udløbet i Atlanterhavet; 1635 km lang. I tørtiden er vandføringen meget lille, og en dæmning ved Diama nær mundingen hindrer saltvandets indtrængen. I regntiden oversvømmes betydelige arealer, som traditionelt har været intensivt opdyrkede. En dæmning i Mali udjævner sæsonvariationerne i vandføringen noget og har gjort floden sejlbar til Kayes; et vandkraftværk leverer el til bl.a. Bamako. Store kunstvandingsprojekter i Senegal er under opbygning med henblik på at øge risdyrkningen.