Sankt Andreas-ordenen, Andreas-ordenen, russisk ridderorden, kejserdømmets ældste og fornemste orden indtil 1917, indstiftet 1698 af Peter 1. den Store efter vesteuropæisk mønster. Ordenstegnet er et andreaskors med den korsfæstede Sankt Andreas, Ruslands skytshelgen, på en kronet dobbeltørn. Genindført af Boris Jeltsin 1998.