Salih er én af mange profeter, der nævnes i Koranen (sura 7). Salih blev af Gud sendt til folk i Thamud, der imidlertid ikke ville anerkende hans status som profet, hvorfor Gud straffede dem.