Sønderby Klint, 20-30 m høj, aktiv kystklint i en afrundet morænepynt ud mod Lillebælt 6 km syd for Assens på Fyn. Den 1,5 km lange klint består delvis af moræneflager, hvori bl.a. ses ferskvandslag fra Eem-mellemistid (ca. 130000-115000 år før nu), der er oppresset fra sydøst. Klinten er et nationalt geologisk interesseområde.