Sète, by i Frankrig på Middelhavskysten ved lagunen Thau 25 km SV for Montpellier; ca. 44.300 indb. (2013). Byen er vokset op omkring havnen, anlagt i 1666 af den franske minister Jean-Baptiste Colbert ved foden af kalkklippen Mont Saint-Clair på den ellers havnefattige udligningskyst vest for Marseille. Den gamle bydel gennemskæres af havnekanaler. Havneaktiviteterne er fortsat vigtige for byen, der også har kemisk industri og fødevareindustri. Disse funktioner er dog stagnerende, og et olieraffinaderi blev nedlagt i 1986. Nærhed til gode sandstrande har fremmet turismen i Sète. Digteren Paul Valéry og visesangeren og -forfatteren Georges Brassens blev begge født i Sète, som de priste i deres kunst.