Ryå, å i det sydlige Vendsyssel; ca. 60 km lang. Fra udspringet på sydvestsiden af Jyske Ås løber den mod vest, nord om Store Vildmose og herfra mod syd til Limfjorden 10 km nordvest for Aalborg. Åen, der har ringe fald, er på hele strækningen stærkt reguleret med et kanalagtigt forløb gennem de store opdyrkede marine sletter mellem Løkken og Aalborg. Siden 1920'erne har den indgået i afvandingen af den nordlige og vestlige del af den kultiverede Vildmose. I det nedre løb er vandføringen stor og ret konstant.