Romkonventionen, international overenskomst om retsbeskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af lydoptagelser som grammofonplader, lydbånd og cd'er samt radioforetagender. Konventionen blev indgået i Rom i 1961 og er (2014) tiltrådt af 92 lande, inkl. Danmark.