Romania, latinsk kejserrige 1204-61 med hovedstad i Konstantinopel. Da det 4. korstog i 1204 førte til erobring af Konstantinopel og tilintetgørelsen af Det Byzantinske Rige, oprettedes på dets ruiner det latinske kejserrige Romania med den flanderske greve Baudouin 1. som kejser. I Nikæa i Lilleasien opstod et byzantinsk eksilkejserrige, som efterhånden ekspanderede på Romanias bekostning, en proces, der afsluttedes med Nikæarigets tilbageerobring af Konstantinopel og genoprettelsen af Det Byzantinske Rige i 1261. Kejserriget Romanias svaghed lå i dets gennemførte feudale struktur, hvor store vasaller reelt var uafhængige af kejseren. Til sidst omfattede den latinske kejsers magtområde kun Konstantinopel og nærmeste omegn. Efter 1261 gjorde vestlige fyrster fortsat krav på byen, og disse titulærkejsere af Romania var til tider en alvorlig trussel for de senere byzantinske kejsere.