Rolf Torstendahl, f. 9.1.1936, svensk historiker, siden 1981 professor ved Uppsala universitet. Torstendahls forskningsfelter er historiografi og historieteori. Han har endvidere skrevet om statslige bureaukratiseringer og de tekniske fags professionalisering. Disputatsen Källkritik og vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820-1920 (1964) virkede igangsættende på historiografiske studier i Norden.