Rokkestenen, vandreblok på ca. 25 t i Paradisbakkerne på Bornholm. Stenen er en af flere rokkesten på øen; andre findes i Almindingen og Rutsker Højlyng. Under Weichsel-istiden blev blokkene brudt ud af grundfjeldet og efterladt, da isen trak sig tilbage for ca. 12.000 år siden. Se også vandreblok.