Roar Skovmand, 1908-1987, dansk historiker. Skovmand var lærer på Askov Højskole og Krogerup Højskole og blev i 1944 dr.phil. på disputatsen Folkehøjskolen i Danmark 1841-92. Efter ansættelse i Undervisningsministeriet fra 1956 blev han i 1964 professor i historie ved Danmarks Lærerhøjskole, hvor han var medstifter af Institut for Dansk Skolehistorie. Skovmands forfatterskab omfatter bl.a. De danske Skattefund fra Vikingetiden (1942), Folkestyrets fødsel 1830-70 (1964) og Højskolens ungdomstid i breve, 1-2 (1960).