Riopagten, Den interamerikanske traktat om gensidig bistand, sikkerhedsalliance, indgået i 1947 af USA og 20 lande i Latinamerika og Caribien som en af de regionale alliancer, der under USA's ledelse blev oprettet i begyndelsen af den kolde krig. USA's støtte til Storbritannien under Falklandskrigen i 1982 blev i Latinamerika i vidt omfang taget som udtryk for, at Riopagten havde mistet sin gyldighed.