Ringerikestil, stilart fra ca. 1000-1050 inden for vikingekunsten. Den er udviklet af Mammenstilen, og planteornamentik samt store dyr og fugle i fuld bevægelse er vigtige motiver. Stilen har navn efter den geologiske betegnelse for en særlig sandsten fra området nord for Oslo, der blev brugt til en gruppe fint ornamenterede mindesten.