Rigsdagstidende, årlig publikation 1848-1952/53, udgivet af Rigsdagen; i 1953 afløst af Folketingstidende. Rigsdagstidende indeholder kronologisk ordnede, ordrette referater af forhandlingerne i Landstinget og Folketinget. Tillæggene er ordnet i fremsatte lovforslag, betænkninger fra udvalg m.m. og vedtagne lovforslag. Registre og noter binder de forskellige lovforslag, forhandlinger og love sammen. Forløberen for Rigsdagstidende var Stændertidende.