Folketingstidende, årlig publikation og fortsættelse af Rigsdagstidende 1848-1952/53. Folketingstidende indeholder i kronologisk orden referater af forhandlingerne i folketingssalen samt en række tillæg. Tillæg A er fremsatte lovforslag og forslag til folketingsbeslutning. Tillæg B betænkninger fra udvalgene. Tillæg C er vedtagne lovforslag og folketingsbeslutninger. Tillæg D finans- og tillægsbevillingslovforslag og betænkninger herover. Fra 1986/87 indgår Årbog og Registre, en afløser af Folketingsårbogen, i Folketingstidende; den indeholder oversigter over arbejdet i det pågældende folketingsår.