Richard York, 21.9.1411-30.12.1460, engelsk adelsmand, hertug af York. York var efterkommer af Edward 3.s næstældste søn, Lionel, hertugen af Clarence (1338-68). Fra 1450 ledede York en opposition mod Henrik 6.s førsteminister, Edmund Beaufort (ca. 1406-55). Efter at kongen året forinden var blevet sindssyg, udnævnte Parlamentet i marts 1454 York til rigsforstander under protester fra Henrik 6.s ambitiøse dronning, Margrete af Anjou. Det blev optakten til Rosekrigene. Efter Yorkpartiets sejr og kongens tilfangetagelse ved Northampton i 1460 indgik man en aftale om, at Henrik skulle forblive konge, men efterfølges af York. Margrete kunne ikke godtage, at hendes søn skulle holdes fra magten. Hun foranstaltede derfor et oprør i Nordengland, under hvilket York blev dræbt uden for sin borg nær Wakefield. Hans søn greb det følgende år magten og blev kronet som Edward 4. York var desuden far til Richard 3., der efterfulgte broderen som konge 1483-85.