Richard Porson var en britisk klassisk filolog og professor i græsk i Cambridge fra 1792. Porson var sin tids største kender af græsk metrik og viste i sine tekstkritiske udgaver af Euripides' tragedier en enestående evne til at afdække og korrigere metriske fejl i overleveringen.