Rayleigh-Jeans' strålingslov, (efter lord Rayleigh og J. Jeans), se Planck-fordeling.