REE, (fork.f. eng. Rare Earth Elements 'sjældne jordarter'), gruppe af grundstoffer; se lanthanider.