Røsnæsler, 3-20 m tyk geologisk lagfølge (formation) af rødt, overvejende kalkholdigt plastisk ler. Røsnæsleret blev aflejret i Tidlig Eocæn (Ypresien) for ca. 54-50 mio. år siden i et subtropisk, 600-1000 m dybt hav. Det findes i undergrunden i store dele af Jylland, på NV-Fyn og på Røsnæs. Leret har ved Kongstrup været udnyttet til produktion af letklinker (Leca®-klinker). I klinten ved Albæk Hoved ses Røsnæsleret særlig tydeligt.