Albæk Hoved, en ca. 10 m høj kystklint, der ligger 1 km syd for Klakring ved Juelsminde. Albæk Hoved består af brogede lag af fedt, plastisk ler og vulkanske askelag fra Tertiærperiodens Yngre Paleocæn til Mellem Eocæn for ca. 55-45 mio. år siden. Lagserien er kun let forstyrret af istidens påvirkninger og henføres til formationerne Holmehus, Ølst, Røsnæs-ler og Lillebælt-ler.